گزارش

معرفی کارزار «خیابان: تریبون زندانی سیاسی»

کارزار «خیابان: تریبون زندانی سیاسی» ۱- در شرایط سرمایه‌داری ناقص‌الخلقه و استبدادی ایران که تمامی حقوق دموکراتیک، ولو ابتدایی‌ترین‌شان، از سوی حکومت تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی نقض می‌شوند، دفاع از زندانیان […]