گرافیتی کارگران زندانی فولاد اهواز
کارزار حمایت از هفت تپه و فولاد اهواز

گرافیتی‌های حمایتی از کارگران زندانی فولاد اهواز

در وضعیت حاد #فولاد_اهواز که ده‌ها تن از کارگران پیشتاز این کارخانه در زندانند، حتی کوچکترین نوع همبستگی و حمایت عملی هم در حکم رساندن دارو به بدنی مجروح و […]

استیکرهای زندانی هفت تپه
حمایت از جنبش کارگری

از فولاد تا دانشگاه و مدرسه و خیابان: پرچم زندانیان هفت‌تپه بالاست!

▪️نشر دوبارۀ خبر شکنجۀ اسماعیل بخشی و وضعیت نگران‌کنندۀ جسمی او، آن هم درست زمانی که نمایندگان سازشکار شورای کارگری هفت‌تپه دست بر قضا به اسم پیگیری آزادی او (!) […]

جنبش کارگری

دیوارهای برج مرکزی هفت‌تپه را به تریبون کارگران بدل کردیم!

?دو روز پیش خبر خودکشی یکی از کارگران نی‌بُر هفت‌تپه (علی نقدی) در حالی به گوش رسید که کمی آن‌سوتر بازنشستگان هفت‌تپه روزهاست که در اعتراض به بالاکشیدن پاداش عمرشان […]