کمپین خیابانی دفاع از نوید افکاری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه کمتر

دقایقی از صدا و پیام نوید افکاری کافی است تا به یادآوریم چه انبانی از خلاقیت و شور زندگی و آرمانگرایی در تک تک جان‌های بی‌نامی بود که دی و آبان را ساختند. نه نشان و تریبونی داشتند و نه سازمانی که برای نجات خود به کارزارهای دفاعی‌اش دل خوش کنند. اغلب کارگرانی هستند مثل مصطفی صالحی که تا پای جان خم نشدند و تازه بعد از مرگ، نامشان به بیرون درز کرد؛ یا مثل نوید افکاری که با افتخار می‌گوید: کارگر است و ورزشکار و یک آرمانگرا!

«دنبال گردن برای طناب‌شان می‌گردند»، چکیدۀ کل رویۀ چهل سالۀ جمهوری اسلامی در حذف و کشتار است، یک توصیف موجز که از کنجِ سلول و رو به جنبش مردمی بازگو شد و راهش را به ادبیات مبارزاتی سیاسی باز کرد.

اینک که جمهوری اسلامی، اصرار بر پخش تلویزیونی اعترافات اجباری نوید دارد و او را به مکان نامعلومی منتقل کرده، خطر اعدام پنهانی او به شدت افزایش یافته است. بلندکردن صدای این زندانی در این برهه، کمترین کاری است که نباید از انجامش دریغ کرد. به همین خاطر هم در کمپین «خیابان: تریبون زندانی سیاسی»، دوستانی سعی کرده‌اند که پیام او را در فضاهای عمومی ثبت کنند.

 

Save Navid Afkari
SaveNavidAfkari
Save Navid Afkari
دنبال گردن برایط طناب دار میگردند
نوید افکاری
Save Navid Afkari
Navid Afkari
نوید افکاری
نوید افکاری
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
دنبال گردن برایط طناب دار میگردند
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
نوید افکاری
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
نوید افکاری
نوید افکاری
نوید افکاری
نوید افکاری
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
دنبال گردن برایط طناب دار میگردند
دنبال گردن برایط طناب دار میگردند
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
دنبال گردن برایط طناب دار میگردند
طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست
Save Navid Afkari
Save Navid Afkari
Save Navid Afkari
Save Navid Afkari
Save Navid Afkari
Save Navid Afkari SaveNavidAfkari Save Navid Afkari دنبال گردن برایط طناب دار میگردند نوید افکاری Save Navid Afkari Navid Afkari نوید افکاری نوید افکاری طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست دنبال گردن برایط طناب دار میگردند طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست نوید افکاری طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست نوید افکاری نوید افکاری نوید افکاری نوید افکاری طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست دنبال گردن برایط طناب دار میگردند دنبال گردن برایط طناب دار میگردند طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست دنبال گردن برایط طناب دار میگردند طناب دار شما مدال آزادیخواهی اوست Save Navid Afkari Save Navid Afkari Save Navid Afkari Save Navid Afkari Save Navid Afkari

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *