بیانیه روز جهانی کارگر 1401
جنبش کارگری

بیانیه روز جهانی کارگر: جلوی طرح‌های غارتگرانه جدید بایستیم!

جلوی طرح‌های غارتگرانه جدید بایستیم! ما بمب اتم را نمی‌سازیم و نمی‌خواهیم که حالا هم تاوانش را پس بدهیم. تمام مخارج موشکی و نظامی از منابع عمومی و جیب مردم […]

سایر حقوق دمکراتیک

دیوارنگاری کمیته سازمانده در دفاع از حق تحصیل همگانی تا مقطع عالی

در نظام سرمایه‌داری علیرغم آنکه شرایط مادی همگانی‌کردنِ آموزش فراهم‌شده‌است، اما به دلیل مناسبات طبقاتی همچنان اکثریت جامعه از آموزش رایگان محروم‌اند. مهرماه و سال تحصیلی جدید هم در ایران […]