اعتراض به امتحان حضوری
مطالب

کلاس درس سازماندهی سراسری دانش‌آموزان برای لغو امتحان حضوری

کلاس درس سازماندهی دانش‌آموزان و اعتراضات سراسری‌ به امتحان حضوری روزهای برگزاری تجمعات تجمعات سراسری در۱۲، ۱۵ و ۲۰ اردیبهشت و تجمعات پراکنده‌تری در ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت اهداف تجمع […]