بیانیه روز جهانی کارگر 1401
جنبش کارگری

بیانیه روز جهانی کارگر: جلوی طرح‌های غارتگرانه جدید بایستیم!

جلوی طرح‌های غارتگرانه جدید بایستیم! ما بمب اتم را نمی‌سازیم و نمی‌خواهیم که حالا هم تاوانش را پس بدهیم. تمام مخارج موشکی و نظامی از منابع عمومی و جیب مردم […]

کمپین مطالبات کرونا
جنبش کارگری

روز کارگر و تداوم کارزار کرونا (ویدیو)

روز کارگر: تداوم کارزار مطالباتی کرونا با تأکید بر: ◽️بیمۀ بیکاری همگانی ◽️ درمان رایگان ◽️ ایجاد کمیتۀ بیکاران و اخراجی‌ها ◽️کنترل و نظارت نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان بر […]

اطلاعیه

مهمترین مطالبات ما به مناسبت اول ماه مه

?تشکیل یک کمیتۀ تحقیق و تفحص مستقل کارگری برای تحقیق دربارۀ پشت‌پردۀ تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستگی‌های صوری، تغییر کاربری زمین‌های کارخانه و تبدیلش به پاساژها و برج‌ها! ?به دست گرفتن کنترل […]