پیگیری قتل شاهرخ زمانی

به مناسبت دومین سالگرد قتل شاهرخ زمانی: نصب پرچم #زنده_باد_سوسیالیسم بر فراز اتوبان امام علی تهران

به مناسبت دومین سالگرد قتل شاهرخ زمانی: نصب پرچم #زنده_باد_سوسیالیسم بر فراز اتوبان امام علی تهران #راه_شاهرخ_ادامه_دارد / #خیابان‌ها_را_به_محکمه_قتل_شاهرخ_زمانی_بدل_خواهیم_کرد  #خیابان_تریبون_زندانی_سیاسی / #کمیته_عمل_سازمانده_کارگری