سایر حقوق دمکراتیک

دیوارنگاری کمیته سازمانده در دفاع از حق تحصیل همگانی تا مقطع عالی

در نظام سرمایه‌داری علیرغم آنکه شرایط مادی همگانی‌کردنِ آموزش فراهم‌شده‌است، اما به دلیل مناسبات طبقاتی همچنان اکثریت جامعه از آموزش رایگان محروم‌اند. مهرماه و سال تحصیلی جدید هم در ایران […]

جنبش کارگری

اعتراضات معلمان؛ پای ثابت جنبش معترض کارگری و اهمیت استراتژیک آن برای ما

اعتراضات معلمان؛ پای ثابت جنبش معترض کارگری و اهمیت استراتژیک آن برای ما تجمع امروز معلمان کشور (پنج‌شنبه ۱۳ مهر) به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در واکنش به […]