مصاحبه‌ها

مصاحبه رادیویی درباره کارگران هپکو : سروش و حسن حسام

?مصاحبه رادیویی درباره اعتراضات کارگران هپکو ?امروز خبرهای غیررسمی خصوصی‌سازی دوبارۀ هپکو یعنی واگذاری مالکیت به یک کنسرسیوم جدید (جهاد نصر و شرکت معدن گلگهر) رسید. در این مصاحبۀ رادیویی […]

مصاحبه‌ها

مناظره سه نفرۀ رادیویی: تشکل‌یابی کارگری و استقلال آن

گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش (کمیته عمل سازمانده کارگری) ،عمر مینایی (فعال کارگری) و علیرضا نوایی (اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران) درباره اَشکال تشکلیابی کارگری […]