مقالات

تداوم دستکاری دیوارنگاری‌های سلیمانی و پاسخ ۶ سفسطه

تداوم دستکاری دیوارنگاری‌های سلیمانی و پاسخ ۶ سفسطه می‌گویند دروغ بزرگ را هر قدر بیشتر تکرار کنی، باورپذیرتر می‌شود. در هفته‌های گذشته هرجا اسمی از «قاسم سلیمانی» بود، ردپای سفسطه‌های […]

سیل سیستان و بلوچستان
دسته‌بندی نشده

ضرورت همبستگی با سیل‌زدگان: بلوچستان تو آبه، بازم رژیم تو خوابه!

▫️درحالیکه ده‌ها شهر کشور زیر قدم‌های معترضان همچون سیل در نوردیده می‌شود، سیستان و بلوچستان فقرزده اما غرق در سیلابی واقعی است. ▪️جنوب استان، یکی از بدترین سیل‌های تاریخ معاصر […]