تماس با ما

می‌توانید در هر ساعت از روز با ما در تماس باشید و سؤالات، نقدها و ملاحظات خود را با ما در میان گذارید.

برای برقراری ارتباط با کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری می‌توانید از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید: 

ارسال پیام به ایمیل:

 komite.sazmandeh@gmail.com

 

ارسال پیام تلگرامی به حساب زیر:

@komite_admin

یا ارسال پیام از طریق فرم زیر