چگونه با کمیته همکاری کنیم؟

چگونه با کمیته همکاری کنیم؟

کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری دست فرد یا افرادی را که علاقمند به فعالیت در هر یک از حوزه‌های عملی کمیته باشند صمیمانه می‌فشارد و از آن استقبال می‌کند. به طور کل سه سطح از همکاری با کمیته وجود دارد:

۱-ارتباط در قالب همکاری آزادانه

این سطح از ارتباط برای افرادی تعریف شده‌است که هرچند مایل به همکاری با کمیته هستند، ولی یا هنوز تعلیمات زیادی در حوزۀ مبارزۀ کارگری ندیده‌اند یا علیرغم نزدیکی با خط سیاسی، دلایلی برای حفظ فاصله در ارتباط دارند یا اساساً مایل به همکاری‌های مقطعی و موقت در برخی حوزه‌های عملی خاص هستند. شما می‌توانید یک کارگر ساده، دانشجو، معلم، بیکار، پرستار، حتی زنِ خانه‌دار یا دانش‌آموز باشید؛ حوزۀ دخالتگری شما را محیط اجتماعی پیرامونِ شما (محل کار، محل درس یا محل سکونت) تعیین می‌کند. همکاری شما می‌تواند از ارسال گزارش از شرایط محیط کار، درس یا محل سکونت شروع شده و سپس با شروع از این نقطه گام به گام به حوزۀ دخالتگریِ عملی و آموزش‌های طبقاتی و مبارزاتی مرتبط با آن برسد. در واقع این نه یک ارتباط استاد‌شاگردی، بلکه رابطه‌ای است که در آن خودِ کمیته چه بسا بیشتر، از این تجربیات واقعی و ملموسِ کسانی که به آن نزدیک می‌شوند می‌آموزد.

به عنوان مثال، یکی از اولین گام‌های ارتباط‌گیری هر یک از افراد (خواه کارگرِ ساده، معلم، دستفروش و غیره) می‌تواند این باشد که بخش مربوط به حوزۀ شغلی خود  را از برنامۀ عمل کمیته مطالعه کند و مطالبات منعکس‌شده در آن را با ما (و سایر همکارانش) به بحث بگذارد و چنانچه لازم بود خودِ او در تدوین و پرورشِ این مطالبات مشارکت و در میان همکارانش  توزیع کند یا شفاهاً به بحث بگذارد.

همچنین کمیته خود را متعهد می‌داند، که هر زمانی که نیاز بود، خودش را در اختیار مخاطبینی بگذارد که به دلیل مبارزۀ روزمره در محیط‌های کار نیاز دارند تجارب اعتراضات و اعتصابات کارگری موفق در درون جنبش کارگری ایران و جنبش بین‌المللی کارگری به آن‌ها منتقل شود. صَرفِ وقت و انتقال این تجارب به این مخاطبین، به معنای هیچ گونه الزام و تعهد تشکیلاتی برای آنان نیست. بلکه انتقال این تجارب جزو وظایف همیشگی کمیته خواهد بود و راه ارتباطی با ما همیشه باز است.

۲-ارتباط ارگانیک، منظم و متعهدانه با پذیرش خطوط برنامه (عضویت)

این سطح از ارتباط مختص به کسانی است که اولاً تمایل به دائمی‌کردن همکاری‌های خود داشته باشند و ثانیاً خطوط برنامه را با آگاهی کامل و داوطلبانه پذیرفته‌باشند. بدیهی‌است که آگاهی صرفاً در حوزۀ نظری یا مفهومی منظور نیست، بلکه بخش مهمی از این آگاهی مربوط به حوزۀ عملی مبارزۀ طبقاتی می‌شود که کمیته با آن درگیر خواهد بود. رسیدن به این سطح از همکاری نیازمند تعهد و انگیزۀ زیاد در مبارزه است. خطوط مربوط به این سطح از همکاری در عمل با افراد پیش خواهد رفت.

۳- ارتباط با دیگر تشکل‌ها (در قالب اتحاد عمل)

کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری بنا به موضع همیشگی خود در دفاع از ضرورت «اتحاد عمل» و فاصله‌گیری از فرقه‌گرایی، در کارزارها و مناسبت‌های مبارزاتی جنبش، مانند مراسم اول ماه مه، موعد تعیین حداقل دستمزد، کارزارهای دفاع از زندانیان سیاسی و غیره با نیروهای متشکل و غیرمتشکلِ علاقمند، بر سرِ مسائل مشخص، بنا به ارزیابی دست به اتحاد عمل خواهد زد. اتحادعمل‌های کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری (فعلاً در این مرحله) صرفاً محدود به داخل کشور خواهد بود.

همچنین لازم به ذکر است که کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری، اقدام به راه‌اندازی کارزارِ دفاعی «خیابان: تریبون زندانی سیاسی» در دفاعِ متحدانه از زندانیان سیاسی در داخل کشور کرده‌است و در این کارزار از هر نوع همکاری و اتحاد عمل بر سرِ تبدیل خیابان‌ها و فضاهای عمومی به تریبونِ زندانیانِ سیاسی استقبال خواهد کرد.

ایمیل:

komite.sazmandeh@gmail.com

تماس با ما از طریق تلگرام:

@komite_admin