زندانیان سیاسی

یورش حکومت علیه دانشجویان چپ، در کفِ خیابان پاسخ خواهد گرفت! 

طی چند روز گذشته با آغاز اعتراضات ۹ دی در دانشگاه‌ها، سرمایه‌داری استبدادی جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت ده‌ها دانشجو و فعال جوان چپ کرده‌است. حمله به این عزیزانِ دانشجو، […]