مصاحبه‌ها

گزارش ایران اینترنشنال از کمپین خیابان + گرافیتی‌های بن‌سلمان

گزارش شبکه ایران اینترنشنال از کمپینِ خیابان: تریبون زندانی سیاسی «هشت مارس» یا «روز زنِ» سال پیش بود که یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال پیش‌قدمِ تهیۀ گزارشی از فعالیت‌های کمپین […]

مصاحبه‌ها

ردپای اعتراض بر خیابان‌های شهر (مصاحبه با سایت آسو)

ردپای اعتراض بر خیابان‌های شهر ابراهیم مهتری/ سایت آسو برای گفت‌وگو درباره‌ی فعالیت‌های این کمپین به عنوان یک شیوه‌ی مبارزه‌ی مدنی مسالمت‌آمیز به سراغ آن‌ها رفتیم و درباره‌ی شیوه‌ی اجرای گرافیتی‌ها و […]

مصاحبه ایران وایر خیابان تریبون زندانی سیاسی
مصاحبه‌ها

مصاحبه با ایران وایر: درباره کارزار خیابان تریبون

مصاحبه با ایران وایر درباره کارزار خیابان تریبون مصاحبه کننده: کمپین «خیابان: تریبون زندانی سیاسی» حدود سه سال پیش بود که از سوی یک گروه سوسیالیستی مخفی (کمیته عمل سازمانده […]