هفت تپه - محمد ولی- به تدریج
جنبش کارگری

جزوه:تحریف هفت‌تپه در مکتب «به تدریج»- نقدی بر روایت اسماعیل محمدولی (خبرنگار) از مبارزات هفت‌تپه

دانلود جزوه معرفی: اسماعیل محمدولی، خبرنگار رسمی حوزۀ کارگری (سردبیر سابق بخش کارگری ایلنا)، مجموعۀ گزارش‌هایی دربارۀ مبارزات هفت‌تپه منتشر کرده ‌است. بیش از ۳۳۰ دقیقه گزارش صوتی (به انضمام […]

اعتصاب هفت تپه و مجمع نمایندگان
گزارش

اعتصاب مردادماه هفت تپه و انتخابات «مجمع نمایندگان»

در آستانۀ دومین دور اعتصاب هفت‌تپه در مرداد ۹۷ بحران اخراج‌های آتی و دربارۀ انتخابات «مجمع نمایندگان» نیمۀ مردادماهِ امسال، درست مانند سالِ پیش، باز هم اعتصاب بزرگ کارگری دیگری […]