اعتصاب سراسری کارگران پروژه نفت گاز پپتروشیمی پالایشگاه پایپینگ
جنبش کارگری

کارگران جوشکار و فیتر: قلب تپندۀ اعتصاب در پروژه‌های پایپینگ

اجرای پروژه‌های پایپینگ نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، به طور کلی بر کار دو دسته کارگر متخصص بنا شده: اول کارگران ماهری که در بخش «اجرایی»‌ پروژه‌اند (مثل فیتر، جوشکار، […]

مقالات

ارزیابی از ۱۶ روز اعتصاب هماهنگ کارگران پتروشیمی‌ها

◾️حدود دو هفته از اعتصاب هماهنگ کارگران پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی می‌گذرد؛ اعتصاب علیرغم عدم انتشار وسیع تصاویر و فیلم‌ها از محیط کار کماکان ادامه دارد؛ اینکه پوشش تصویری […]