در حمایت از دستفروشان و در افشای قتل دستفروش قُمی به دست مأمورین شهرداری

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

در حمایت از دستفروشان و در افشای قتل دستفروش قُمی به دست مأمورین شهرداری

در مرداد ماه ۹۶، خبر قتل یک دستفروش قمی به دست مأموران شهرداری منتشر شد تا قتلی دیگر در کارنامۀ سیاه شهرداری‌های ایران علیه دستفروشان (پس از علی چراغی و یونس عساکره و غیره) ثبت شود. صحنۀ فرار و درگیری‌های بین دستفروشان و مأموران شهرداری به پدیده‌‌ای روزانه در فضاهای شهری ایران بدل شده است. آمارِ رو به رشدِ دستفروشی، نتیجۀ مستقیم بیکاری‌هایی که سرمایه‌داری ایران به کارگران تحمیل کرده‌است. وقتی بیکاران و کارگران بیکارشده به ناچار برای تأمین معیشت به دستفروشی روی می‌آورند، در این‌جا هم یکی دیگر از کارگزاران دولت سرمایه‌دار (یعنی شهرداری) آنان را از حق بساط‌گستری در خیابان‌ها و فضاهای عمومی منع می‌کند و در این راه به خشونت‌های حداکثری متوسل می‌شود. شهرداری‌ها که قاعدتاً باید نهادهایی عمومی و برای نفع تمامی جامعه باشند، در جامعۀ طبقاتی کنونی بدل به ابزاری برای حفظ سود و منافع طبقۀ سرمایه‌دار حاکم هستند و شهرها به جولانگاهِ خصوصیِ بساز و بفروش‌ها و پاساژدارانی بدل شده که از عهدۀ پراخت مالیات‌های گزاف‌ برمی‌آیند، اما کارگران و بیکاران کم‌ترین سهمی از فضاهای شهری ندارند و پاسخ آن‌ها پنجه بوکس است.
در غیاب جنبش متشکل کارگری در ایران، حکومت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، سخت برای استثمار بیش‌تر و کاهش سهم خدمات عمومی می‌تازد. در این شرایط فیلم‌های حملۀ مأموران شهرداری به دستفروشان با پنجه بوکس یا تخریب وسایل و کتک زدن پیرزن دستفروش فومنی یا قتل‌ها و تعرضاتی که در قبال دستفروشان صورت می‌گیرد، واکنشی که باید را در جامعه بر نمی‌انگیزد. گاهی مداخلات فردی دستفروشان در حمایت از یکدیگر یا دخالت رهگذران منفرد نوید مقاومتی را می‌دهد که به دلیل متشکل نبودن به سرعت محو می‌شود. در مورد قتل دستفروش قمی، اعتراضی جمعی در واکنش به این قتل در شهر قم صورت گرفت که مجدداً صورتی موقت به خود گرفت و از سر گذشت. راه مقاومتی که دستفروشان با کمک دیگر کارگران برای مبارزه با دست‌اندازی و خشونتی که سرمایه‌داری حاکم در برابر آن‌ها اعمال می‌کند، متشکل شدن است:
⭕️ساخت تشکل مستقل دستفروشان
⭕️ همبستگی دستفروشان و کارگران در اعتراضات یکدیگر
⭕️مطالبۀ اشتغال همگانی، پایان دادن به بیکاری
⭕️ دفاع مردمی از دستفروشان در زمان حملۀ مأموران
⭕️تدارک دفاع جمعی دستفروشان در زمان یورش مأموران

photo_2017-08-30_18-59-54photo_2017-08-30_19-00-22

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *