دیوارنگاری در حمایت از جعفر ابراهیمی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه کمتر

◼️ جعفر ابراهیمی هم معلم کسی است. جانش را، شغلش را و آزادی‌اش را در کف دست گرفت و در حمایت از کشته‌شدگان آبان به میدان آمد تا صدایشان را بلند کند؛ پنجم دی ماه در سکوت خبری ربودندش و بیش از یک ماهی در زندان گوهردشت در حبس بود. پیش از آن هم به خاطر بلندکردن پرچم حق #آموزش_رایگان، دفاع از همکاران زندانی خود و فعالیت در کانون صنفی معلمان احضار و مواخذه شده بود.
◽️جعفر ابراهیمی امروز ۶ بهمن در حالی با قید وثیقه آزاد شد که همکار اخراجی او #محمد_حبیبی دیگر عضو کانون صنفی معلمان که درحال گذران هشت سال زندان است، در همین روز بعنوان اقدام تنبیهی برای مجازات بیشتر به زندان فشافویه تبعید شد.
◽️باقی تصاویر دیوارنویسی‌ها در اینستاگرام #خیابان_تریبون_زندانی_سیاسی

جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (45)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (48)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (41)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (44)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (47)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (49)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (42)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (43)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (50)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (46)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (1)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (4)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (3)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (40)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (30)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (32)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (36)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (34)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (2)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (35)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (39)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (37)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (33)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (38)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (31)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (29)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (17)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (27)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (28)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (18)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (25)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (19)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (26)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (21)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (23)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (20)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (22)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (13)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (11)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (24)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (6)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (5)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (12)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (15)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (10)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (9)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (14)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (7)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (16)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (8)
جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (45) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (48) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (41) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (44) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (47) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (49) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (42) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (43) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (50) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (46) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (1) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (4) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (3) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (40) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (30) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (32) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (36) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (34) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (2) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (35) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (39) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (37) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (33) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (38) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (31) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (29) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (17) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (27) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (28) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (18) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (25) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (19) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (26) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (21) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (23) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (20) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (22) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (13) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (11) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (24) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (6) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (5) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (12) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (15) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (10) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (9) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (14) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (7) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (16) جعفر ابراهیمی زندان گوهردشت (8)

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *